เข้าสู่ระบบ
Slide Background
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Slide Background
แนวทางการดูแลนักเรียนที่มีปัญหา

by Equity Lab

สำหรับบุคลากรทางการศึกษาแน่นอนว่าจะต้องพบเจอ กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาหลากหลายรูปแบบ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ? เชิญชวนครูทุกท่านมาเรียนรู้หลักสูตร “แนวทางดูแลนักเรียนที่ประสบปัญหา” ที่จะให้แนวทางเบื้องต้นในการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา

สมภพ แจ่มจันทร์
นักจิตวิทยาการปรึกษา จาก
Knowing Mind Center
Slide Background
บทความเสวนาออนไลน์
ทบทวนนโยบายการศึกษาว่าที่ผู้ว่าฯกทม.

ความหวังใหม่ของมหานครเหลื่อมล้ำสูง

“กรุงเทพฯ เมืองที่พบความเหลื่อมล้ำสูง กับความหวังจากนโยบายของผู้ว่าฯ เพื่อพัฒนาการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต หวังนำคนเมืองก้าวผ่านความจนข้ามรุ่น”

ดร. ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
Slide Background
สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)
Equitable Education Research Institute (EEFI)

ตามความมุ่งหวังของ ‘กสศ.’ ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ‘วสศ.’ เพื่อพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทยอย่างรอบด้าน

สนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา วิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ เสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการยกระดับความสามารถของคนไทย

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Read
Project

แนวทางการดูแลนักเรียนที่มีปัญหา

สื่อ “แนะนำแนวทางดูแลนักเรียนที่ประสบปัญหา”

Unbox Kruator Card

เครื่องมือออกแบบการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์

บัญชีรายจ่าย
ด้านการศึกษาแห่งชาติ

National Education Account of Thailand (NEA)

iSEE
ฐานข้อมูล
เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

DE การประเมินเชิงพัฒนา

DEVELOPMENTAL EVALUATION

นวัตกรรมทางการเงิน
ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างไร

Innovative Finance

Learn More

Research
Blog

EQUITY LAB

ให้บริการสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทย รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ผ่านวงเสวนา และ Workshop ต่างๆ