กสศ. แลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อขับเคลื่อน ‘เมืองแห่งการเรียนรู้’ ในประเทศไทย กับเครือข่ายการศึกษาและวิจัยแห่งเอเชีย-ยุโรป