EQUITY LAB

About us

Equity

ความเสมอภาค

+

Lab

ห้องทดลอง

Equity

ความเสมอภาค

+

Lab

ห้องทดลอง

Unit ภายใต้สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีหน้าที่เชื่อมโยงนวัตกร หรือ ผู้ที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมาลงมือทดลอง สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านการใช้งานวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดการเติมเต็ม Ecosystem ด้านความเสมอภาคทางการศึกษาที่สมบูรณ์

News&Event

Slide Background
4 ผลิตภัณฑ์เซ็ตใหม่ฝีมือน้องๆนักเรียนทุนเสมอภาคและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ วางขายแล้วที่ The COMMONS

งานคราฟต์ดีไซน์สุดประณีตผสมผสานภูมิปัญญาฝีมือน้องๆนักเรียนทุนเสมอภาคและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ วางขายแล้วที่ The COMMONS

Slide Background
เปิดฉากโครงการ “Equity Partnership’s School Network Season 4” สานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยและนานาชาติในงานปฐมนิเทศ

เปิดโอกาสแลกเปลี่ยน เริ่มต้นสานสัมพันธ์ 2 สถานศึกษาที่จับคู่กัน ในงานปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี

Slide Background
เปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนนานาชาติและนักเรียนไทยในพื้นที่ห่างไกล ผ่านกิจกรรม Field Trip

ลงพื้นที่ เรียนรู้ วิถีชีวิตและขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ ในโครงการ Equity partnership’s school network season 4

Slide Background
งานคราฟต์ฝีมือน้องๆนักเรียนทุนเสมอภาค และนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ วางขายแล้วที่ The COMMONS

งานคราฟต์ดีไซน์สุดประณีตผสมผสานภูมิปัญญาฝีมือน้องๆนักเรียนทุนเสมอภาคและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ วางขายแล้วที่ The COMMONS

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Project

Journal

Learning City ร่วมก้าวไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้

Learning City ร่วมก้าวไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้

“กสศ. พร้อมหนุนสร้างประตูแห่งการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ หวังพื้นที่ร่วมเครือข่ายขับเคลื่อน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ขณะนักวิชาการชี้ ภาครัฐต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น”

นวัตกรรม Kruator card ตัวช่วยออกแบบการสอน…โดนใจวัยเรียน

นวัตกรรม Kruator card ตัวช่วยออกแบบการสอน…โดนใจวัยเรียน

ผลกระทบจากโควิด-19 ถือเป็นจุดเปลี่ยนการศึกษาไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก งานวิจัยระบุว่า หลังจากเรียนออนไลน์ได้ 1 สัปดาห์ นักเรียนจะรู้สึกเบื่อ สภาพจิตใจแย่ลง เพราะขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เกิดภาวะวิตกกังวล และไม่สามารถบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการเรียน

‘Folding Foropter’ เพิ่มโอกาสให้เด็กยากไร้เข้าถึงการตรวจวัดสายตา

‘Folding Foropter’ เพิ่มโอกาสให้เด็กยากไร้เข้าถึงการตรวจวัดสายตา

วัดสายตาได้ง่ายๆ ด้วยนวัตกรรมกล่องวัดสายตา ‘Folding Foropter’ ช่วยเด็กยากไร้ให้เข้าถึงการตรวจวัด แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเพิ่มประสิทธิภาพ ลดอุปสรรค เพิ่มโอกาสการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต

Field Trip โครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

Field Trip โครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลงพื้นที่โรงเรียนขยายโอกาส กิจกรรม Field Trip ในแต่ละทีม ต้องการให้นักเรียน นานาชาติ ได้ไปร่วมทำกิจกรรมแลกเลี่ยนเรียนรู้ สังคม วัฒนธรรม และประสบกรณ์ เรียนรู้วิถีชีวิต เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์แต่ละชั้นตอน กับครู นักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่าย กสศ.

โครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ทำให้ครู และ นักเรียน ต่างสถานศึกษา ต่างพื้นที่ ที่จะได้มาเจอกัน และได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน ในวัยที่ต่างกัน ความรู้ที่ต่างกัน  ความเป็นอยู่ที่ต่างกัน มีความยาก จึงต้องมีกิจกรรมสลายความเป็นตัวตน ให้เกิดการ ยอมรับกันได้อย่างไม่มีข้อสงสัย มีการช่วยเหลือกัน  มีความเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมพูดคุยกันได้อย่างสนิทใจ กล้าที่จะถามและออกความเห็น ไม่เกิดการด้อยค่าในตัวเอง พร้อมร่วมมือที่จะทำกิจกรรมร่วมกันได้เป็นอย่างดี

Follow us