ก้าวสู่ปีที่ 5 Equity partnership’s school Network เปิดพื้นที่เรียนรู้ Digital Marketing นักเรียนทุนเสมอภาคจับมือนักเรียนโรงเรียนนานาชาติร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ ต่อยอดกับชุมชน