เข้าสู่ระบบ

co-learning space

equity lab

  • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยไปพร้อมกับทุกภาคส่วน
  • เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ผ่านวงเสวนา และworkshop
  • เพื่อให้บริการด้านสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการขับเคลื่อนการศึกษาไทย

join us

พื้นที่เรียนรู้สำหรับคุณ

lab archive

บันทึกการเรียนรู้