ปักหมุด ‘เมืองแห่งการเรียนรู้’ กระจายอำนาจการศึกษาสู่การเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบโจทย์พื้นที่