สาโรจน์ อังคณาพิลาส: เดินหน้าและต่อยอด ให้ภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้