ต้อนรับวันเด็ก 2567 กสศ. จับมือภาคีเครือข่าย ‘I SEE THE FUTURE’ จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตา ผลักดันโมเดลสมุทรสงคราม เพื่อเด็กสายตาดี อนาคตดี