“ไม่ว่าจะเรียนออนไลน์ต่อ 1 ปี หรือหยุดเรียนไปก่อน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก”