26 มิถุนายน 2020

คู่มือรับเปิดเทอม เรียนรู้ และเข้าใจโควิด-19 (Covid-19)

ทางสถาบันวิจัยเพื่อการศึกษา (วสศ.) รวมข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติตัวในสถานศึกษา ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อให้น้องๆ นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก ไม่ว่าจะหน่วยงานเล็ก ใหญ่ จากภาครัฐ หรือเอกชน สามารถศึกษาข้อมูลชุดนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติตนให้ห่างจากโควิด-19 ได้อย่างถูกต้อง
1 มิถุนายน 2020

สื่อสารส่งไปจากใจครู ข้อความจากครูถึงศิษย์ในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด  

การสร้างนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งในวิกฤตการการแพร่ระบาดของ Covid- 19 ธุรกิจน้อยใหญ่ต่างพากันปรับตัวจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และยากที่จะคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากนับไปถึงบริษัท องค์กรใหม่ๆต่างมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด เพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน วงผลกระทบไม่เพียงแต่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทางภาคเศรษฐกิจและการจ้างงาน แต่ยังลุกลามไปถึงภาคสังคม สาธารณะสุข และการศึกษา
22 พฤษภาคม 2020

ประเทศไทยกับอนาคตที่จับต้องได้ ของระบบนิเวศน์นวัตกรรมทางสังคมในยุค Covid-19

การสร้างนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งในวิกฤตการการแพร่ระบาดของ Covid- 19 ธุรกิจน้อยใหญ่ต่างพากันปรับตัวจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และยากที่จะคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากนับไปถึงบริษัท องค์กรใหม่ๆต่างมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด เพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน วงผลกระทบไม่เพียงแต่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทางภาคเศรษฐกิจและการจ้างงาน แต่ยังลุกลามไปถึงภาคสังคม สาธารณะสุข และการศึกษา
21 พฤษภาคม 2020

Survey of COVID-19 Impact and response demand

Survey of COVID-19 Impact and response demand
18 พฤษภาคม 2020

ก้าวแรกของ Equity lab

“หนูว่าหนูไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้ หนูรู้ตัวว่าความสามารถของหนูยังไม่พอ ไม่อยากทำให้ต้องเสียเวลามาเทรน” เป็นประโยคที่เราบอกกับทีม Equity lab ในกลางสัปดาห์ที่สองของการทำงานด้วยกัน ด้วยที่ผ่านมา บทบาทการเป็นครูกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และครูอาสาบนดอยกับมูลนิธิเกื้อฝันเด็กของเราจะอยู่หน้าห้องเรียน มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนเป็นหลัก มีโครงการที่ต้องทำกับนักเรียน ครูเพียงไม่กี่ท่าน และปราชญ์ชาวบ้าน มีกิจกรรมเล็กๆ ที่จัดขึ้นภายในห้องเรียนของเราเอง ความสามารถและความถนัดจึงไม่ได้กว้างไกลไปกว่ารั้วโรงเรียนเท่าไหร่นัก
14 พฤษภาคม 2020

ภาวะวิกฤตเชื้อไวรัส COVID-19 กับการศึกษาไทย

จากเหตุภาวะเชื้อไวรัสCOVID-19แพร่ระบาดทั่วโลก อาจทำให้นักเรียนหลายๆคนพลาดโอกาสในสิ่งที่พวกเขาควรได้เรียนรู้ในช่วงภาคการศึกษาเมื่อปีก่อน อ้างอิงจากผลการวิจัยหนึ่ง ผลกระทบอาจเกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในหมู่เด็กผู้ด้อยโอกาส เช่นนั้นแล้ว ผู้กำหนดนโยบายจะวางนโยบายเพื่อปรับปรุงการศึกษาไทยได้อย่างไร? ในขณะที่การศึกษาแบบดั้งเดิมนั้นได้หยุดชะงักลงเช่นนี้
7 พฤษภาคม 2020

ลูกจ๋า….เราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกัน

ความผันแปรที่เกิดขึ้นจาก COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างรวดเร็วโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ต่างต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด ใครที่มีทุนสำรองอาจพอประคับประคองตนเองและครอบครัวให้ผ่านพ้นสภาวะนี้ไปได้อย่างไม่บอบช้ำมากนัก หากแต่บางครอบครัวเหตุการณ์ครั้งนี้เปรียบเสมือนวิกฤตการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ และไม่รู้ว่าจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไร ในวันที่ลูกน้อยต้องหยุดเรียนและไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่มีความยากลำบากในการประกอบอาชีพเช่นนี้
1 พฤษภาคม 2020

ภารกิจช่วย “เด็กยากจนพิเศษ” ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในรายการพิเศษ รวมใจสู้ภัย COVID-19

ดร. ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมรายการพิเศษรวมใจสู้ภัย COVID-19 ในหัวประเด็น ภารกิจช่วยเหลือ "เด็กยากจนพิเศษ" ผ่านโครงการเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ และโครงการต่างๆ ของกสศ. ที่มุ่งหวังเด็กยากจนให้ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ COVID-19 ที่เด็กกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในสังคมไทย
16 เมษายน 2020

ดูแลลูกหลานอย่างไรในช่วงโควิด-19ระบาด

อย่าลืมว่าครอบครัวและชุมชนจะฝ่าวิกฤตได้ต้องไปด้วยกัน ให้เกิดความปลอดภัย  ความสงบไม่ว้าวุ่นใจจากข่าวสารต่างๆ  มีความหวังว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตไปได้  โดยใช้พลังและความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน ใช้วิกฤตหนนี้ช่วยให้ลูกหลานเราเรียนรู้ และมีความสามารถในการปรับตัวแม้ในยามยากลำบาก
X