คิดจะย้ายประเทศ อย่าท้อ ภาษาไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์ แต่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง