‘30 นโยบายเรียนดี’ ของผู้ว่าฯ ชัชชาติ ปักธงลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาระครู-ผู้ปกครอง ปั้นโรงเรียนคุณภาพ