13 เมษายน 2020

วิธีการฟื้นฟูสุขภาพจิตในเด็ก ในช่วงโควิด19 ระบาด

ในช่วง โควิด 19 ระบาด และความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงนี้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและความเป็นอยู่ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการพยายามอดทนกับวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป เช่นการเว้นระยะห่าง หรือ การกักตัวอยู่ในบ้าน และครอบครัวของพวกเค้าต้องดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ อัตราความยากจน การไร้งานทำ ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของผู้ปกครอง การใช้สารเสพติด การละเลยหรือการทำร้ายเด็ก ความรุนแรงต่อผู้ใกล้ชิด ต่างก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น เด็กต่างก็ไม่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับความต้องการที่จำเป็น อันเนื่องมาจากการมีการบริการทางสังคมที่จำกัด
13 เมษายน 2020

นี่คือสิ่งที่อยากให้นักเรียนของฉันได้รู้ เมื่อเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน

หากคุณครูเหล่านี้ไม่ได้คอยกำกับ คอยแก้ไขไวยากรณ์ ก็คงนับไม่ได้ว่าเป็นครู ซึ่งการที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันกับนักเรียนนั้น ทำให้ครูตระหนัก และรับรู้ได้ถึงอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามา เพราะฉะนั้น เราได้ให้คุณครูใน กรุ๊ปเฟสบุ๊ค WeAreTeacherHELPINE ได้ส่งข้อความไปหาเหล่านักเรียนของตนเองในช่วงเวลาที่หยุดการเรียนการสอนช่วงวิกฤติโควิด 19 นี้ นี่คือข้อความเหล่านั้น
13 เมษายน 2020

ความยืดหยุ่นของสุขภาพจิตและจิตวิทยาในช่วงวิกฤติโควิด 19 ระบาด

ในช่วงที่โรคโคโรน่าไวรัส หรือ โควิด19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกนั้น ได้สร้างความกังวลต่าง ๆ ไปอย่างกว้างขวาง ความกลัว ความเครียด ซึ่งเป็นสิ่งปกติที่คนมักจะเป็นในช่วงที่สถานการณ์ต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนไปและไม่มีความแน่นอนเช่นนี้
12 มีนาคม 2020

สรุป Creativity and Critical Thinking ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

ผมเดินทางไปประชุมกับองค์การ OECD มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ตื่นเต้น และผมเชื่อว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตและความคิดของผมยิ่งกว่าครั้งไหนๆ เพราะในครั้งนี้จะมีบุคคลสำคัญของประเทศร่วมประชุมถึง 2 คน ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ผมจะกล่าวถึงในบทนำนี้คือ ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดที่ร่วมคณะเดินทางไปประชุม
24 ธันวาคม 2019

กสศ. นำเสนอความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านระบบ iSEE ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

  กสศ. นำเสนอสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเชิงพื้นที่ ผ่านระบบ iSEE ครอบคลุม 7,852 ท้องถิ่นทั่วประเทศไทย พร้อมเชิญชวนนายกเทศมนตรี และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมเป็นภาคีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กับ กสศ. และสถาบันพระปกเกล้าด้วยการสนับสนุนมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-based Equitable Education Reform)
11 ธันวาคม 2019

‘ปฐมวัยไทยแลนด์’: ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อการศึกษาของเด็กที่มากขึ้น

หลักสูตรปฐมวัยไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Curriculum) ภายใต้ โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood Education: RIECE) พัฒนามาจากหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก ผ่านการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วย ‘การเล่น’ ที่ส่งเสริมทักษะในการวางแผน (plan) การปฏิบัติ (do) และการทบทวน (review) หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ โดย ‘การเล่น’ ที่ว่านี้จะเป็นการให้โอกาสเด็กคิดการเล่นอย่างอิสระ เด็กจึงได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทำให้เกิดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
2 พฤศจิกายน 2019

โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เตรียมพร้อมนักเรียนจาก 10 โรงเรียน ก่อนทำกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถร่วมกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
1 พฤศจิกายน 2019

“จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 62 สู่นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”

ดร.ประสาร เตือนอย่าตกหลุมพรางว่างานของกสศ.ซ้ำซ้อน จนตัดงบประมาณ ระบุเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข (CCT) แก้เหลื่อมล้ำตรงจุด ลงทุนน้อย ได้ผลมาก ผลวิจัยโนเบลเศรษฐศาสตร์ปี 2019 ชี้ชัดเป็นมาตรการมุ่งแก้ไขปัญหาอุปสงค์ทางการศึกษาตามความต้องการที่แท้จริงเด็กยากจน ช่วยเพิ่มอัตราการเข้าเรียน และลดอัตราการหลุดออกจากระบบได้ผลจริง กสศ.พร้อมเดินหน้า จับมือ J-PAL ดึงทีมวิจัยรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ 2019 ประเมินผลเพื่อพัฒนาเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข
15 ตุลาคม 2019

UNLEASHING THE POWER OF DATA AND EVIDENCE FOR EQUITY AND EQUALITY IN ASEAN

resentation for session 8 (16/10/2019 10.45-11.15) Innovative Partnerships for Equity: The case of Equitable Education Fund Kraiyos Patrawart, Ph.D. Director of Equitable Education Research Institute (EEFI) & Deputy Managing Director Equitable Education Fund (EEF) Thailand
X