การศึกษา​เด็กจนเมือง ปัญหาและความหวังหลังการเลือกตั้งผู้ว่าฯ