สำรวจตัวอย่างเมืองในประเทศไทย ปักหมุดหมาย ‘เมืองแห่งการเรียนรู้’ อย่างยั่งยืน