3 ผลิตภัณฑ์เซ็ตใหม่ฝีมือน้องๆนักเรียนทุนเสมอภาคและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ วางขายแล้วที่ The COMMONS