เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว: เศรษฐกิจยุค K-Shaped ต้องเป็น ‘ซูเปอร์เป็ด’ เท่านั้นจึงจะอยู่รอด