“โตมากับจอ” ฉายภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม สู่แนวทางออกแก้เด็กหลุดจากระบบ