หากคุณเป็นคุณครูในเวลานี้ อยากจะฝากถึงลูกศิษย์ว่าอะไร?