Infographic

น้ำท่วมไม่ใช่ปัญหา เมื่อพาปัญญาไปใส่เรือ

ปัญหาอุทกภัยไม่เพียงส่งผลให้ประชาชนทั่วไปต้องเผชิญอุปสรรคและความยากลำบากในการใช้ชีวิต แต่ยังรวมไปถึงอุปสรรคในการไปโรงเรียนของเด็กนักเรียนอีกด้วย 

ประเทศบังคลาเทศมีนวัตกรรมการศึกษาล่าสุดเพื่อรับมือปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทห่างไกล จากเดิมที่นักเรียนต้องเดินทางฝ่าน้ำท่วมไปโรงเรียน เปลี่ยนเป็นให้โรงเรียนเดินทางไปหานักเรียนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่อุทกภัยต่างๆ แทน ด้วยนวัตกรรมที่เรียกว่า ‘เรือโรงเรียน’

related post

‘Harkness’ เรียนรู้อย่างเสรีและมีส่วนร่วมบนโต๊ะวงรี

การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered) ครูมีส่วนร่วมในวงสนทนาอย่างเงียบๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น

การศึกษาได้อะไรจากการแบ่งแยกเด็กเก่ง-เด็กอ่อนให้ไกลกัน

ไม่ว่านักเรียนจะเก่งหรืออ่อน ทุกคนอยู่ภายใต้ระบบการศึกษาเดียวกัน การแบ่งแยกกลุ่มจึงไม่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์

ฉีดวัคซีนการศึกษา: โควิดยังไม่หนีไปไหนง่ายๆ แต่เด็กๆ ต้องได้เรียนหนังสือ

ช่วงปีที่ผ่านมา มีหลายโรงเรียนและหลายชุมชนไม่ยอมแพ้กับการเรียนรู้ที่ต้องชะงักจากการระบาดของโควิด-19 ในทางตรงข้าม พวกเขาลุกขึ้นมาทำทุกวิถีทางเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเฉพาะที่เหมาะกับเด็กและชุมชนของตัวเอง