Infographic

ขจัดอุปสรรคการเรียนออนไลน์ในยุค COVID-19

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 หนึ่งในปัญหาที่ตามมาพร้อมกับการศึกษาระยะไกลก็คือ ความบกพร่องทางกระบวนการเรียนรู้อย่างที่ควรจะเป็น จากการขาดผู้ชี้แนะ (mentor) เช่น ขาดครูผู้สอนประจำในแต่ละวิชาดังที่เคยมีตอนอยู่โรงเรียน หรือผู้ปกครองไม่สามารถคอยอยู่ดูแลการเรียนของเด็กได้ เพราะต้องออกไปทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัว

ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจึงประสบปัญหาอย่างมากในการเรียนตามที่หลักสูตรกำหนดในแต่ละระดับชั้น ทั้งในกรณีที่ได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติแล้ว หรือยังคงมีการเรียนระยะไกลอยู่ เพราะแม้เด็กจะได้เลื่อนชั้นแล้วก็ตาม แต่กลับไม่มีความรู้พื้นฐานมากพอในการที่จะเรียนเนื้อหาตามระดับชั้น เช่น เด็กไม่สามารถเรียนรู้ที่จะคูณเลขสองหลักได้ (double-digit multiplication) จากการที่ยังไม่เชี่ยวชาญในการคูณเลขหลักเดียว (single-digit multiplication) เป็นต้น

related post

สูญเสียโอกาสการเรียนรู้ ผลจากหลักสูตรการเรียนทางไกลในช่วงโควิด-19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงเรียนแทบทุกแห่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เด็กที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล เกิดความเครียดและความกังวลกับวิธีการเรียนการสอนในแบบที่พวกเขาไม่คุ้นเคย เช่นเดียวกับนักเรียนชาวอเมริกันที่ต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กถดถอย

ผลกระทบโควิด เด็กยากจนเกือบ 4 หมื่นคนที่อยากเรียนต่อ กลับหายไปจากระบบการศึกษา

สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สร้างผลกระทบทางการศึกษาเต็มๆ เรื่องนี้คงไม่ต้องกล่าวซ้ำว่าหนักหน่วงเป็นวงกว้างปานใด และเมื่อตีวงให้แคบลงเพื่อดูกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ ยิ่งเห็นข้อมูลที่น่าเป็นห่วง

ฉันมีความฝันทอดยาวออกไป แต่ฉันมีความจริงระยะใกล้วันต่อวัน

เราอยากให้เขาได้เรียน เอาให้สูงที่สุดเท่าที่เขาอยากจะไป แต่ถามว่าจะทำอย่างไรถึงจะส่งเสียเขาเรียนได้ก็ไม่รู้ ตอนนี้ต้องคิดแบบวันต่อวัน