เมื่อโรงเรียนบนดอยจับมือโรงเรียนนานาชาติ ลบช่องว่างความแตกต่างด้วยผ้าทอปกาเกอะญอ