โจทย์ 3 ข้อที่ต้องแก้ เพื่อลดอุปสรรคการเรียนออนไลน์