การศึกษากับอาชีพในฝัน ทางตันที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำตั้งแต่วัยเด็ก