เมื่อโควิดปิดโรงเรียนของหนู: ความรู้ถดถอยในเด็กปฐมวัย และบันได 6 ขั้นของการฟื้นฟู