โควิดทำให้เด็กหลุดจากระบบ เราหยุดการช่วยเหลือไม่ได้