จากไทยถึงฟินแลนด์ เราจะแก้ปัญหาการ bully ได้อย่างไร