เรื่องเล่าของความท้าท้าย ในพื้นที่ของการศึกษาต่างประเทศ