วรากรณ์ สามโกเศศ: โรคระบาด ปากท้อง หัวสมอง และความเปราะบางของชีวิต