โรงเรียนสะดุด กับ 4 ทางเลือกสำหรับการศึกษาทางไกลเพื่อการสอนอันต่อเนื่องในช่วงวิกฤต COVID-19