หลักสูตรทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครู | สูตรลัดทักษะการฟังที่ช่วยให้คุณครูเข้าใจปัญหา