นี่คือสิ่งที่อยากให้นักเรียนของฉันได้รู้ เมื่อเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน