ชวนรับชมเสวนา “ปิดเทอมใหญ่ รับมือโอมิครอนในเด็กอย่างไร?”