13 เมษายน 2020

วิธีการฟื้นฟูสุขภาพจิตในเด็ก ในช่วงโควิด19 ระบาด

ในช่วง โควิด 19 ระบาด และความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงนี้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและความเป็นอยู่ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการพยายามอดทนกับวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป เช่นการเว้นระยะห่าง หรือ การกักตัวอยู่ในบ้าน และครอบครัวของพวกเค้าต้องดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ อัตราความยากจน การไร้งานทำ ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของผู้ปกครอง การใช้สารเสพติด การละเลยหรือการทำร้ายเด็ก ความรุนแรงต่อผู้ใกล้ชิด ต่างก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น เด็กต่างก็ไม่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับความต้องการที่จำเป็น อันเนื่องมาจากการมีการบริการทางสังคมที่จำกัด
13 เมษายน 2020

นี่คือสิ่งที่อยากให้นักเรียนของฉันได้รู้ เมื่อเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน

หากคุณครูเหล่านี้ไม่ได้คอยกำกับ คอยแก้ไขไวยากรณ์ ก็คงนับไม่ได้ว่าเป็นครู ซึ่งการที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันกับนักเรียนนั้น ทำให้ครูตระหนัก และรับรู้ได้ถึงอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามา เพราะฉะนั้น เราได้ให้คุณครูใน กรุ๊ปเฟสบุ๊ค WeAreTeacherHELPINE ได้ส่งข้อความไปหาเหล่านักเรียนของตนเองในช่วงเวลาที่หยุดการเรียนการสอนช่วงวิกฤติโควิด 19 นี้ นี่คือข้อความเหล่านั้น
13 เมษายน 2020

ความยืดหยุ่นของสุขภาพจิตและจิตวิทยาในช่วงวิกฤติโควิด 19 ระบาด

ในช่วงที่โรคโคโรน่าไวรัส หรือ โควิด19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกนั้น ได้สร้างความกังวลต่าง ๆ ไปอย่างกว้างขวาง ความกลัว ความเครียด ซึ่งเป็นสิ่งปกติที่คนมักจะเป็นในช่วงที่สถานการณ์ต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนไปและไม่มีความแน่นอนเช่นนี้
10 เมษายน 2020

สำรวจความต้องการในตลาดแรงงาน 4 ประเทศ: ไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพ ยุโรป

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่ง […]
10 เมษายน 2020

เปิดงานวิจัย กสศ. สำรวจความก้าวหน้าของเยาวชนสู่เป้าหมายการศึกษาที่ยั่งยืน (SDG4)

นับจากที่องค์การสหประชาชาต […]
10 เมษายน 2020

5 สถานการณ์การศึกษาไทยที่ควรรู้ เพื่อเป้าหมายการศึกษาที่ยั่งยืน

ประเทศไทยมีพัฒนาการในการจั […]
9 เมษายน 2020

โรงเรียนสะดุด กับ 4 ทางเลือกสำหรับการศึกษาทางไกลเพื่อการสอนอันต่อเนื่องในช่วงวิกฤต COVID-19

สำหรับบริบทการศึกษากับการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 นี้ คำถามที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือจะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ระบบการศึกษาทั่วโลกและโครงการการศึกษาต่างๆที่ได้รับทุนสนับสนุนจากนานาชาติได้สามารถจัดการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียนท่ามกลางวิกฤตในปัจจุบัน คำตอบที่สมเหตุผลอย่างยิ่ง ณ เวลานี้ก็คือ การศึกษาทางไกล เป็นเรื่องโชคดีที่ประเทศส่วนใหญ่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคทางการศึกษาทางไกลกันอยู่แล้ว ทำให้สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องได้ในทันที
6 เมษายน 2020

การรับมือด้านการศึกษาต่อ COVID-19: การเรียนรู้แบบดิจิตอลและความร่วมมือผ่านสื่อออนไลน์

ในเวลานี้ประเทศต่างๆกำลังดำเนินการตามแผนฉุกเฉินเพื่อชะลอและจำกัดการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์การปิดสถานศึกษาที่ยาวนานทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศได้มีโอกาสพัฒนาระบบทางการศึกษาทางเลือกที่หลากหลายขึ้น ซึ่งการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในช่วงของวิกฤติการณ์ครั้งนี้ ดังนี้ การใช้แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ในขณะที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยถูกปิด
6 เมษายน 2020

ครูกับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การที่โรงเรียนจาก 165 ประเทศทั่วโลก ต้องถูกปิดลงในวันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อนักเรียนเกือบ 1.5 พันล้านคน รวมถึงครูทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จำนวน 63 ล้านคนทั่วโลก และคาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่โรงเรียนจากทั่วโลกต้องถูกปิดเช่นนี้
X