16 เมษายน 2020

จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษา หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องสร้าง Big Data จากฐานรากของประเทศ

ในบทความเรื่อง “ความเหลื่อ […]
16 เมษายน 2020

ทำความรู้จักแบบทดสอบ MELQO เช็คความพร้อมเด็กปฐมวัย

เมื่อลูกเติบโตขึ้น พ่อแม่ผ […]
16 เมษายน 2020

วัดความพร้อมของเด็กไทยก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา ด้วยชุดเครื่องมือ EDI

ถ้าบอกว่า ความพร้อมในการเข […]
15 เมษายน 2020

ขจัดต้นตอความเหลื่อมล้ำ สร้างความพร้อมของเด็กปฐมวัย

การเตรียมความพร้อมของเด็กป […]
10 เมษายน 2020

สำรวจความต้องการในตลาดแรงงาน 4 ประเทศ: ไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพ ยุโรป

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่ง […]
10 เมษายน 2020

เปิดงานวิจัย กสศ. สำรวจความก้าวหน้าของเยาวชนสู่เป้าหมายการศึกษาที่ยั่งยืน (SDG4)

นับจากที่องค์การสหประชาชาต […]
10 เมษายน 2020

5 สถานการณ์การศึกษาไทยที่ควรรู้ เพื่อเป้าหมายการศึกษาที่ยั่งยืน

ประเทศไทยมีพัฒนาการในการจั […]
11 ธันวาคม 2019

‘ปฐมวัยไทยแลนด์’: ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อการศึกษาของเด็กที่มากขึ้น

หลักสูตรปฐมวัยไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Curriculum) ภายใต้ โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood Education: RIECE) พัฒนามาจากหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก ผ่านการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วย ‘การเล่น’ ที่ส่งเสริมทักษะในการวางแผน (plan) การปฏิบัติ (do) และการทบทวน (review) หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ โดย ‘การเล่น’ ที่ว่านี้จะเป็นการให้โอกาสเด็กคิดการเล่นอย่างอิสระ เด็กจึงได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทำให้เกิดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
X