13 กรกฎาคม 2020

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว: จะตกงานหรือได้งาน วุฒิการศึกษาอาจไม่ใช่ใบเบิกทางอีกต่อไป

สถานการณ์การว่างงานของไทย […]
13 กรกฎาคม 2020

‘เด็กหลังห้อง’ ในห้องเรียนระยะไกลสไตล์อเมริกัน

ผลสำรวจนักเรียนจากบางท้องท […]
24 มิถุนายน 2020

ไกรยส ภัทราวาท: มูลค่าที่แท้จริงของการศึกษาไม่ใช่ค่าเทอม

ไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่า ‘นั […]
19 มิถุนายน 2020

สุริยเดว ทรีปาตี: ส่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยยุค Post-COVID-19

ตั้งหลักมั่นได้อย่างน่าชื่ […]
20 เมษายน 2020

สถานศึกษาของเด็กปฐมวัย พร้อมแค่ไหนต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

“การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เ […]
20 เมษายน 2020

ครูจำนวนไม่น้อยยังเลือกลงโทษเด็กปฐมวัยด้วยการตี

แม้ว่าจะมีงานวิจัยที่ได้รั […]
16 เมษายน 2020

เหตุผลที่กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย สำคัญต่อการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และการอ่าน

กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อของเ […]
16 เมษายน 2020

ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย แค่ไหนถึงเรียกว่าพร้อม?

เมื่อไหร่เด็กจึงจะพร้อมเข้ […]
16 เมษายน 2020

เด็กไทยมีหนังสือนิทานไม่เกิน 8 เล่ม ได้ฟังนิทานสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

ในรายงานวิจัย ‘โครงการสำรว […]
X