อชิร รวีวงศ์: เดินออกจากระบบการศึกษา ไปค้นหาตัวตนและประสบการณ์ด้วยงานสารพัดอาชีพ