ม่านกั้นความรู้ “Pandemic Wall” ภาวะที่ต้องเจอจากโรคระบาด