วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา: สภาวะสมองตันที่ทำให้การเรียนรู้ถึงทางตัน