วรีย์ สืบสมุท: วิชาแนะแนวคือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก