อุดม วงษ์สิงห์: ติดปีกบัณฑิตครูรุ่นใหม่ ถมช่องว่างโรงเรียนขนาดเล็ก