ผู้นำการศึกษาโลกชื่นชม ‘ครูตั้น’ โชว์วิสัยทัศน์ประชุมนานาชาติ