Movement

โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เตรียมพร้อมนักเรียนจาก 10 โรงเรียนก่อนทำกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถร่วมกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในเขตเมืองและเขตชนบทมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการรายงานของธนาคารโลก (World Bank) จากการวัดสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในสถานศึกษาในเขตเมือง และ เขตชนบท การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่สถานศึกษามากกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศไทยโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำพัง จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนผ่านมาตรการต่าง ๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ครอบคลุมและยั่งยืน

โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเปิดโอกาสให้ นักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาที่ห่างไกล ในเขตชนบท และเป็นเครือข่ายการทํางานของ กสศ. ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพและมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองเพื่อดํารงชีวิตได้ โดย สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศ. ได้สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ และ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาเป็นนวัตกรรมเครือข่ายโรงเรียนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) ในการส่งเสริม สนับสนุน และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนจากโรงเรียนทั้ง 2 กลุ่ม พัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตนอย่างแท้จริง เกิดความเข้าใจในชีวิตและสภาพสังคมที่อยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน แต่สามารถสนับสนุน ส่งเสริมโอกาส เพิ่มเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้แนวทางการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษามีความยั่งยืนในอนาคต

โดยวันนี้(2 พ.ย.) “ครูตี๋-สหรัฐเจตมโนรมย์” ผอ.สถาบันวันที่ฉันตื่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนจากต่างจังหวัด จำนวน 30 คน จาก 10 โรงเรียน ก่อนที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ (Shrewsbury International School) ในวันพรุ่งนี้(3 พ.ย.) โดยน้อง ๆ ต่างร่วมทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และพร้อมสำหรับการพัฒนาความรู้ ความสามารถร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติอย่างแน่นอน

related post

ชุดเมนูอร่อย ทำง่ายในราคา 20 บาท

ถ้ามีเงิน 20 บาทจะทำอาหารอะไรกินได้บ้าง ?

คำถามเหล่านั้นจะถูกเฉลยจากคลิปVDO ด้านล่างนี้เพราะ ‘เชฟบุ๊ค’ บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต นักปรุงอาหารมือทองผู้โด่งดังจะมาพิสูจน์ว่าเงิน 20 บาทก็ทำอาหารอร่อยๆถูกหลักโภชนาการได้เช่นกัน ‘เชฟบุ๊ค’ ได้ออกแบบเมนูอาหารเพื่อน้องๆนักเรียนทุนเสมอภาคของกสศ. ผู้ปกครองและโรงเรียน สามารถนำไปเป็นไอเดียจัดทำชุดเมนูอาหารมื้ออร่อยทำกินเองได้ ในราคาประหยัดแล้วลีลาการทำอาหารจะจัดจ้านแค่ไหน และเมนูใดจะถูกนำมาเสิร์ฟให้เราได้ชมกัน ไปติดตามกันเลย…

ชุดความรู้ประจำวัน ห่างไกลจากโควิด-19

เตรียมพบกับ ชุดความรู้ประจำวัน ที่น้องๆ ผู้ปกครอง คุณครู หรือบุคลากรทางการศึกษาต่างๆ สามารถดูแล้วนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างง่ายๆ เพื่อห่างไกลจากโควิด-19
ดาวน์โหลดที่ด้านล่าง …

Poster คำเตือนเบื้องต้น สำหรับใช้ในสถานศึกษา

เปิดเทอมนี้ ไม่เหมือนเก่า การที่น้องๆ จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 ต้องมีหลักปฏิบัติเบื้องต้นอะไรบ้าง ?
คุณครู ผู้ปกครอง สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารนี้ ไปใช้เพื่อจัดทำโปสเตอร์แจ้งเตือนน้องๆ ให้ปฏิบัติตนในแต่ละกิจกรรมได้อย่างถูกต้องได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนคำเตือนด้วยตัวเองให้ยุ่งยากอีกต่อไป

คู่มือรับเปิดเทอม เรียนรู้ และเข้าใจโควิด-19 (Covid-19)

ทางสถาบันวิจัยเพื่อการศึกษา (วสศ.) รวมข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติตัวในสถานศึกษา ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อให้น้องๆ นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก ไม่ว่าจะหน่วยงานเล็ก ใหญ่ จากภาครัฐ หรือเอกชน สามารถศึกษาข้อมูลชุดนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติตนให้ห่างจากโควิด-19 ได้อย่างถูกต้อง

X