‘แค่พาเด็กกลับเข้าห้องเรียนยังไม่พอ ต้องพัฒนาคุณภาพด้วย’ เมื่อการศึกษาทั่วโลกกำลังวิ่งผิดทาง