เพราะสมองต้องการพลังงาน อาหารโรงเรียนไม่ได้มีไว้แค่ให้ท้องอิ่ม