งานคราฟต์ฝีมือน้องๆนักเรียนทุนเสมอภาคและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ วางขายแล้วที่ The COMMONS