ขอเชิญร่วมงานสัมมนา RCT Human Capital Seminar Series ครั้งที่ 6