อัดฉีดเวลาให้พ่อแม่ หนทางการศึกษาที่เป็นไปได้มากกว่าอัดฉีดเม็ดเงิน