“บ้านปันยิ้ม CI เพื่อแม่และเด็ก” ลดช่องว่างเด็กกลุ่มเปราะบางกับบริการสาธารณะ สร้างความเสมอภาคในทุกด้าน ฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19