จะทำอย่างไรกับการเรียนรู้ที่หล่นหายกับเวลาที่สูญเสีย โดยไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น